Välkommen‎ > ‎

Fortsatt process


Besök i landet och omröstning till hösten

Styrgruppen arbetar nu med att ta fram ett material till en digital omröstning för medlemmar till hösten. I materialet som presenteras i samband med detta har styrgruppen gjort ett antal bedömningar som också väger in den input de fått i besök runt om i landet.

Under oktober påbörjas omröstningen och på kommun- och landstingdagarna i november kommer resultatet av omröstningen att redovisas.