Välkommen


Det ekonomiska rådslaget: Diskussionen om en grön ekonomi tar nya former

Partistyrelsen har beslutat att avbryta arbetet med rådslaget om grön ekonomi. Partiet behöver kraftsamla kring gemensamma idéer som leder oss närmare ett hållbart samhälle. I det korta perspektivet behöver vi framförallt, också enligt beslut på kongressen, fokusera på miljö och klimat för att utveckla ny politik.

Partistyrelsen ser att Miljöpartiets ekonomiska politik förtjänar breda diskussioner och grundligt arbete. Det är viktigt för partiets politikutveckling på lång sikt.

Partistyrelsen konstaterar att partiet i nuläget inte har tillräckligt med resurser som krävs för att kunna genomföra rådslaget på det sätt som dessa viktiga frågor kräver. Därför har partistyrelsen beslutat att avbryta arbetet med rådslaget om grön ekonomi. Samtidigt har partistyrelsens arbetsutskott fått i uppdrag att fortsätta arbetet med ett studiematerial om ekonomisk politik samt underlag för en eventuell kongressproposition om grön ekonomi. Det arbetet kommer att utgå från de konkreta förslag som diskuterats under förberedelserna inför rådslaget, bland annat kring cirkulär ekonomi. På så vis kan vi ta tillvara på den kunskap som vi fått, och de diskussioner som förts under det gångna året. Samtidigt ges bättre förutsättningar för en mer långsiktig idédiskussion.

Har du frågor om det ekonomiska rådslaget och arbetet framöver? Skicka dem till info@mp.se så ser vi till att de når rätt person.