Styrgruppen och deras arbete


Styrgruppen

Partistyrelsen har beslutat att avbryta arbetet med rådslaget om grön ekonomi. Den styrgrupp som varit utsedd bestod av följande personer:
 • Janine Alm Ericson, ekonomiskpolitisk talesperson
 • Per Bolund, finansmarknadsminister och biträdande finansminister
 • Linnea Engström, EU-parlamentariker
 • Lennart Olsen, Partistyrelseledamot fram till Kongressen 2016 
Styrgruppen har även haft stöd i arbetet av tjänstepersoner i Ekonomiteamet på Miljöpartiets Riksdagskansli.

Det arbete som skett

Under hösten 2015 träffade styrgruppen ett antal intresseorganisationer och forskare som på olika sätt arbetar med ekonomisk politik.

Styrgruppen har träffat bland annat följande externa personer:
 • Åsa Svenfelt, docent framtidsstudier och hållbar utveckling Miljöstrategisk analys, KTH
 • Mats Andersson, VD på fjärde AP-fonden
 • Eva Alfredsson, analytiker på Tillväxtanalys och forskare på KTH i projektet "Bortom BNP"
 • Annika Winsth, chefsekonom på Nordea
 • Caroline Ankarcrona, projektledare resurseffektiva affärsmodeller IVA
 • Björn Stigsson, senior rådgivare IVA
 • Ann Öberg, chefsekonom på Svenskt Näringsliv
 • Erik Jonasson, avdelningen för offentliga finanser på Konjunkturinstitutet
 • Anna Klerby och Ingrid Osika, doktorander i nationalekonomi, gender budgeting
 • Karl-Petter Thorwaldsson och Ola Pettersson, ordförande respektive chefsekonom på LO
 • Annika Wallenskog, biträdande chefsekonom på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting

Under våren 2016 genomförde styrgruppen ett 20-tal besök i regioner och lokalavdelningar runt om i landet för att diskutera och samla in synpunkter på det fortsatta arbetet.

Under senare delen av våren 2016 fram till tidig höst 2016 arbetade styrgruppen med att ta fram material till för det fortsatta arbetet.